WELCOME TO NORD RPK Medical

 

 
 
 
 

Udover at istandsætte medicinsk udstyr har vi NORD RPK Medical innovative projekter.

Det ultimative gyldne mål for NORD RPK Medical innovative projekter er at tilbyde nyere og bedre terapeutiske, diagnostiske og medicinske plejeløsninger til mennesket.

Vi ønsker at skabe nye innovative eller forbedre eksisterende løsninger på markedet inden for sundhedsinnovation. Det kan være systemer, produkter, teknologier, tjenester og leveringsmetoder. Vi ønsker at skabe løsninger, der kan forbedre folks sundhed. Vores hovedfokus er på at være i stand til at hjælpe de mest sårbare befolkninger.

Innovation kan defineres som opfindelse + adoption + diffusion. Inden for sundhedsvæsenet kan det være en ny idé, et produkt, en serviceydelse, der har klare fordele sammenlignet med hvad der i øjeblikket gøres. Succesrige innovationer har ofte to nøgle kvaliteter: de er både brugervenlige og ønsket.

Ligesom i andre moderne industrier er udtrykket 'innovation' inden for sundhedssektoren blevet forbundet med nye udviklinger på området, der giver mulighed for forbedringer i løsning af problemer, i dette tilfælde sundhedsproblemer.

Det første skridt i at løse et problem er at oprette en plan for forandring. Som forberedelse til forandring inden for sundhedsvæsenet er der ofte en forventning om, at forandring vil resultere i en forbedring eller løsning på et eksisterende problem. I virkeligheden resulterer ikke alle ændringer i en løsning eller forbedring, meget mindre en innovation. Forandring kan faktisk medføre ringe eller ingen forbedringer eller fordele og kan i nogle tilfælde uventet give negative resultater eller resultater. Af denne grund kan indførelse af en ændring, uanset om den er stor eller lille, ikke betragtes som medfødt 'innovativ'.

I NORD RPK Medical innovative projekter, vil vi i tæt samarbejde med medicinske specialister inden for forskellige områder, forsøge at udvikle innovative løsninger der kan opfylde nogle af de mangler der er på det nuværende internationale marked. Det kan være nyt medicinsk udstyr, medicinsk instrument, tilbehør til medicinsk udstyr, en app eller bare en opgradering eller forbedring af et eksisterende produkt.

 

     
Danish CVR:41170603

Skalhuse 5 ,9240 Nibe,Denmark

+45 52650505

info@nordrpkmedical.com

VAT number:DK41170603

 

2020 NORD RPK Medical ApS All rights reserved