WELCOME TO NORD RPK Medical

 

 
 

I tillegg til å reparere medisinsk utstyr, har vi NORD RPK Medical innovative prosjekter.

Det ultimate gyldne målet for NORD RPK Medical innovative prosjekter er å tilby nyere og bedre terapeutiske, diagnostiske og medisinske pleieløsninger til mennesker.

Vi ønsker å skape nye innovative eller forbedre eksisterende løsninger i markedet innen helseinnovasjon. Det kan være systemer, produkter, teknologier, tjenester og leveringsmetoder. Vi ønsker å lage løsninger som kan forbedre folks helse. Vårt hovedfokus er på å kunne hjelpe de mest sårbare befolkningene.

Innovasjon kan defineres som oppfinnelse + adopsjon + diffusjon. I helsevesenet kan det være en ny idé, et produkt, en tjeneste som har klare fordeler i forhold til det som for øyeblikket gjøres. Vellykkede innovasjoner har ofte to nøkkelegenskaper: de er både brukervennlige og ønsket.

Som i andre moderne bransjer har begrepet "innovasjon" i helsesektoren blitt assosiert med ny utvikling innen området som muliggjør forbedringer i problemløsningen, i dette tilfellet helseproblemer.

Det første trinnet i å løse et problem er å lage en plan for endring. Som forberedelse til endring i helsevesenet er det ofte en forventning om at endring vil resultere i en forbedring eller løsning på et eksisterende problem. I virkeligheten resulterer ikke alle endringer i en løsning eller forbedring, enda mindre en innovasjon. Endring kan faktisk gi liten eller ingen forbedringer eller fordeler, og kan i noen tilfeller uventet gi negative resultater eller resultater. Av denne grunn kan ikke innføringen av en endring, stor eller liten, betraktes som medfødt 'nyskapende'.

I NORD RPK Medical innovative prosjekter vil vi, i tett samarbeid med medisinske spesialister innen ulike felt, prøve å utvikle innovative løsninger som kan møte noen av manglene i dagens internasjonale marked. Det kan være nytt medisinsk utstyr, medisinsk instrument, tilbehør til medisinsk utstyr, en app eller bare en oppgradering eller forbedring av et eksisterende produkt.

 

     
Danish CVR:41170603

Skalhuse 5 ,9240 Nibe,Denmark

+45 52650505

info@nordrpkmedical.com

VAT number:DK41170603

 

2020 NORD RPK Medical ApS All rights reserved