WELCOME TO NORD RPK Medical

 

Förutom att reparera medicinsk utrustning har vi NORD RPK Medical innovativa projekt.

Det ultimata gyllene målet för NORD RPK Medical innovativa projekt är att erbjuda nyare och bättre terapeutiska, diagnostiska och medicinska vårdlösningar för människor.

Vi vill skapa nya innovativa eller förbättra befintliga lösningar på marknaden inom hälsoinnovation. Det kan vara system, produkter, teknik, tjänster och leveransmetoder. Vi vill skapa lösningar som kan förbättra människors hälsa. Vårt huvudfokus ligger på att kunna hjälpa de mest utsatta befolkningarna.

Innovation kan definieras som uppfinning + adoption + diffusion. Inom sjukvården kan det vara en ny idé, en produkt, en tjänst som har tydliga fördelar jämfört med vad som för närvarande görs. Framgångsrika innovationer har ofta två viktiga egenskaper: de är både användarvänliga och önskade.

Liksom i andra moderna industrier har termen ”innovation” inom hälso- och sjukvårdssektorn associerats med ny utveckling inom området som möjliggör förbättringar av problemlösningen, i detta fall hälsofrågor.

Det första steget för att lösa ett problem är att skapa en plan för förändring. Som förberedelse för förändring inom hälso- och sjukvården finns det ofta en förväntan att förändring kommer att resultera i en förbättring eller lösning på ett befintligt problem. I verkligheten resulterar inte alla förändringar i en lösning eller förbättring, än mindre en innovation. Förändring kan faktiskt medföra liten eller ingen förbättring eller nytta och kan i vissa fall oväntat ge negativa resultat eller resultat. Av denna anledning kan införandet av en förändring, oavsett om den är stor eller liten, inte betraktas som medfödd ”innovativ”.

I NORD RPK Medicals innovativa projekt kommer vi i nära samarbete med medicinska specialister inom olika områden att försöka utveckla innovativa lösningar som kan möta några av bristerna på den nuvarande internationella marknaden. Det kan vara ny medicinsk utrustning, medicinskt instrument, tillbehör för medicinsk utrustning, en app eller bara en uppgradering eller förbättring av en befintlig produkt.

 

 

     
Danish CVR:41170603

Skalhuse 5 ,9240 Nibe,Denmark

+45 52650505

info@nordrpkmedical.com

VAT number:DK41170603

 

2020 NORD RPK Medical ApS All rights reserved